Odmiany

Oprócz tradycyjnego sudoku, czyli planszy 9×9, podzielonej na 9 kwadratów, rozróżniamy również odmiany, które od zwykłego sudoku wydają się być trudniejsze.

  1. sudoku kostkaSudoku samurai składa się z pięciu kwadratów połączonych ze sobą w kształcie litery X.
  2. W sudoku diagonalnym cyfry nie mogą się powtarzać również po przekątnych kwadratu.
  3. Sudoku trójwymiarowe, w kształcie kostki sześciennej o wymiarach 9x9x9.
  4. Killer Sudoku – początkowa plansza nie ma żadnych wpisanych cyfr, ale zamiast tego ma zaznaczone obszary obejmujące od 2 do 7 pól, dla których podana jest suma zawartych w nich cyfr.
  5. W sudoku magnetycznym niedozwolone jest stykanie się takich samych cyfr w rogach kwadratów.
  6. Sudoku na większej planszy, z większą liczbą symboli (np. plansza 12×12 podzielona na prostokąty 3×4 i 12 różnych symboli do rozmieszczenia, plansza 16×16 podzielona na 16 kwadratów po 16 liczb do rozmieszczenia).